คำถามที่พบบ่อย (FAQ)

DiscussionStarted byRepliesLast post
Student : เข้า e-Learning ไม่ได้ แต่เข้า SCMS ได้ Picture of Pattama Miankid Pattama Miankid 0 Pattama Miankid
Wed, 10 Feb 2016, 05:30 PM
Student : จบการศึกษาแล้ว ไม่สามารถเข้าไปดูได้หรอครับ Picture of Pattama Miankid Pattama Miankid 0 Pattama Miankid
Wed, 17 Jun 2015, 03:33 PM
Student : อยากดาวน์โหลด e-Learning การสอนเพื่อนำไปทบทวนตอนสอบทำได้ไหม Picture of Pattama Miankid Pattama Miankid 0 Pattama Miankid
Wed, 17 Jun 2015, 03:30 PM
Student : ลงทะเบียนเรียบร้อยแล้ว แต่เห็นรายวิชาใน e-Learning ไม่ครบ Picture of Pattama Miankid Pattama Miankid 0 Pattama Miankid
Wed, 17 Jun 2015, 03:27 PM
Student : ทำแบบทดสอบแล้ว แต่ไม่ขึ้นคะแนนให้ Picture of Pattama Miankid Pattama Miankid 0 Pattama Miankid
Wed, 17 Jun 2015, 02:45 PM
Teacher : เครื่องค้างหรือไฟดับ ขณะทำการบันทึก Picture of Pattama Miankid Pattama Miankid 0 Pattama Miankid
Wed, 17 Jun 2015, 11:46 AM
Student : เข้าดูบันทึกการสอนของอาจารย์ไม่ได้ Picture of Pattama Miankid Pattama Miankid 0 Pattama Miankid
Wed, 17 Jun 2015, 11:37 AM
Student : เข้าระบบ e-Learning ได้ แต่ไม่เห็นรายวิชาเรียน Picture of Pattama Miankid Pattama Miankid 0 Pattama Miankid
Wed, 17 Jun 2015, 11:37 AM
Student : เข้าเรียนในรายวิชาได้ แต่ไม่เห็นเนื้อหา Picture of Pattama Miankid Pattama Miankid 0 Pattama Miankid
Wed, 17 Jun 2015, 11:37 AM
Student : เข้าดูบันทึกการสอนของอาจารย์ได้ แต่ไม่มีเสียง Picture of Pattama Miankid Pattama Miankid 0 Pattama Miankid
Wed, 17 Jun 2015, 11:37 AM
Student : Login เข้าระบบ elearning ไม่ได้ทำอย่างไร Picture of Pattama Miankid Pattama Miankid 0 Pattama Miankid
Wed, 17 Jun 2015, 11:36 AM
Student : ขั้นตอนลงทะเบียนเรียนระบบ e-learning และปัญหาที่มักจะพบกันบ่อยๆ Picture of Pattama Miankid Pattama Miankid 0 Pattama Miankid
Wed, 17 Jun 2015, 11:35 AM