การสร้างสรรค์แนวคิดและรูปแบบทางธุรกิจ [621K-BUS203(L)-oranich.ku]
(621K-BUS203(L)-oranich.ku)

 This course requires an enrolment key

การสร้างสรรค์แนวคิดและรูปแบบทางธุรกิจ

This course requires an enrolment key