การวัดประสิทธิภาพในโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน [592K-LSM496(T)-phanupong.sr]
(592K-LSM496(T)-phanupong.sr)

การวัดประสิทธิภาพในโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน