การฝึกอบรม Camtasia Relay , Moodle และ Test Bank และอื่น ๆ


Sub-categories
OOE

Courses 
วิชาตัวอย่าง e-Learning super replacement
วิชาตัวอย่าง e-Learning replacement
วิชาตัวอย่าง e-Learning supplementThis course allows guest users to enter
การผลิตรายการวิทยุโทรทัศน์ 2This course requires an enrolment key
การตลาดอิเล็กทรอนิกส์This course requires an enrolment key
Replacement TrainingThis course requires an enrolment key
อบรม e-Learning 60This course requires an enrolment key
อบรม e-Learning
[OOE-TRN001]Sample CourseThis course allows guest users to enter
[OOE-TRN001]Test ToeicThis course requires an enrolment key
[OOE-TRN001]รายวิชาตัวอย่าง
[OOE-TRN001]training testbankThis course allows guest users to enter
[OOE-TRN001]SPU Interactive e-BookThis course allows guest users to enter
[OOE-TRN001]ทดสอบ tablet
[OOE-TRN001]KM หน่วยงาน OOEThis course requires an enrolment key
[OOE-TRN001]การ backup ข้อมูลบนระบบ Moodle และการแยกคะแนนผู้เรียนตาม Section
[OOE-TRN001]Import courseThis course requires an enrolment key
แบบประเมินความพึงพอใจThis course requires an enrolment key
Course Fullname 101This course requires an enrolment key
testThis course requires an enrolment key